Danıştay, tek adamın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını hukuka uygun buldu!

Danıştay, tek adamın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını hukuka uygun buldu! mansetci.com

Danıştay, Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı açılan davaları iptal etti.


Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesinin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'ni "Cumhurbaşkanı Kararı" ile feshetmesinin ardından birçok kişi, kurum ve siyasi parti tarafından dava açılmış ve fesih kararının iptali talep edilmişti.

Grup duruşmalar ile onlarca dava görülürken, Danıştay kararını açıkladı ve "Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemini reddetti. 

Karar, 2'ye karşı 3 oyla alındı.