Kadına ve sağlıkta şiddete yönelik yasa teklifi kabul edildi

Kadına ve sağlıkta şiddete yönelik yasa teklifi kabul edildi mansetci.com

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dair getirilen kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla kabul edilerek, yasalaştı.


Meclis Genel Kurulu’nda Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü ve maddeleri 9-17’nci maddeleri görüşmeleri sona erdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararını eleştirdi. Usta, kadına ve sağlık çalışanlarına şiddete dair kanun teklifinin getirilmesinden memnun olduklarını dile getirerek, “Yetersiz ve eksiktir. Kadına şiddet cinsel ve fiziksel değildir. Israrlı takip de yetersizdir. İktidar gerçekten samimi olsaydı İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmazdı. Kanunun toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için verdiğimiz önergeler kabul edilmemiştir. Kadına yönelik şiddette cezanın ertelenmesi kabul edilemez. Ret oyu kullanacağız” dedi.

Kanun teklifinde yer alan 17 madde muhalefetin önerileri, önergeleri görmezden gelinerek, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.

TAKDİRİ İNDİRİM GEREKÇELENDİRİLECEK

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, teklifle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun takdiri indirim nedenlerini düzenleyen 62 inci maddesinde değişiklik yapılarak, “failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları” nedeni, “failin fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki pişmanlığını gösteren davranışları” şeklinde değiştirildi. Maddeyle yapılan diğer bir değişiklikle, takdiri indirim nedenlerinin kararda gerekçeleriyle gösterilmesi gerektiği kabul edildi.

Kanun teklifiyle kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alındı. Yine basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sının dört aydan altı ay hapse çıkarıldı.

İşkence suçu kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıla çıkarıldı. Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırının iki yıl altı aydan az olamayacağı, çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe veya boşandığı eşe karşı işlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilecek.

Kadına yönelik “tehdit” suçu işlenmesi halinde cezanın alt sınırının dokuz aydan az olamayacağı düzenlendi. Sağlıkta şiddete dair “kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi” suçunun konusu sağlık hizmeti olması halinde verilecek cezanın altıda biri oranına kadar arttırılması da düzenlendi.

ISRARLI TAKİP

Teklifle, “Israrlı takip” fiziken takip etmek, haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak, fiillerinin, mağdurda ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da mağdurun kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olması hali suç olarak kabul edildi. Cezası da 6 aydan 2 yıla kadar hapis olarak belirlendi.

KADINA VE SAĞLIKÇILARA ŞİDDET KATALOG SUÇLAR ARASINDA

Kadına ve sağlıkçılara uygulanan şiddet katalog suçlar kapsamına alındı. Yine teklifle, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde özellikle şiddet mağduru kadınların istemleri halinde baro tarafından görevlendirilecek avukatın hukuki yardım ve desteğinden ücretsiz şekilde faydalanmaları düzenlendi.

Özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle yapılacak adli soruşturmalar bakımından izin usulü getirilmekte ve izin verme yetkisi Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu’na verilecek.