Özelleştirmeye “pozitif algı” çalışması

Özelleştirmeye “pozitif algı” çalışması mansetci.com

Ekonomiyi özelleştirmeler ile düzeltmek isteyen AKP’den “pozitif algı” çalışması


AKP, ekonomiyi yeni özelleştirmelerle ‘düze’ çıkarmak için “pozitif algı” çalışması yapacak.

Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş özelleştirme kararlarına imza atan ve 2002'den bu yana 63 milyar dolara yakın satış yapan AKP, “giderayak” kamuda satılmamış mal bırakmayacak kararlar almaya hazırlanıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Faaliyet Raporu’nda da kendisine yer bulan bu amaç için kamuoyunda algı çalışmalarına başlanacak, haberler, makaleler ve projelerle özelleştirme işlemlerine yönelik “olumlu” izlenim oluşturulmaya çalışılacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Faaliyet Raporu, AKP’nin önümüzdeki dönemde ekonomik krizden çıkışın yolunu yeni özelleştirmelerde arayacağını ortaya koydu. Faaliyet Raporu’nda konuyla ilgili bir değerlendirmeye yer veren ÖİB Başkanvekili Bekir Emre Haykır, “Salgının etkisinin azalmasıyla birlikte özelleştirilme potansiyeli olan yeni varlıkların da portföye dahil edilerek özelleştirilmesi suretiyle ekonomimize katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ÖZELLEŞTİRME BİR ARAÇ

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre; özelleştirme uygulamalarının sadece gelir getirme amacıyla da yapılmadığını öne süren Haykır, “Özelleştirme kavramını geleneksel anlamda gelir getirici ve gider azaltıcı bir kavram olarak görmektense ekonomik hedeflere ulaşmada bir araç olarak değerlendiren İdaremiz, özelleştirme uygulamalarını dünyadaki çağdaş uygulama örnekleriyle paralel bir şekilde yürütmüştür” ifadelerini kullandı.

POZİTİF BAKIŞ AÇISI

Özelleştirmeler hakkındaki eleştirilerin önlenmesi için yapılması planlanan algı çalışmaları da faaliyet raporunda anlatıldı. Raporda, halkın özelleştirmeye bakışını değiştirmek için atılacak adımlar, şöyle sıralandı:

- Özelleştirme uygulamalarına karşı pozitif bakış açısının geliştirilebilmesi adına özelleştirme uygulamalarının olumlu yönlerini öne çıkaran akademik çalışmalara destek verilecek.

- Gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplumsal desteğe sahip olması amacıyla toplum lehine yapılan düzenlemelerin basında yer alması sağlanacak.

- ÖİB ya da ÖİB dışında özelleştirme uygulamaları alanında yapılan çalışmalar ve üretilen dokümanlar, kamuoyu ile daha etkin bir şekilde paylaşılacak.

- Personelin uzmanlık alanlarına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla seminer, panel gibi organizasyonlara katılımı sağlanacak.

62 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

2002 yılında iktidara gelen AKP, yirmi yıldır çok sayıda kamu işletmesi ve taşınmazını özelleştirme yoluyla elden çıkardı. AKP iktidarları döneminde toplam 62 milyar 644 milyon dolarlık özelleştirme gelirine imza atıldı. Bu süreçte, aralarında kamunun büyük stratejik kuruluşlarının da bulunduğu işletmeler, fabrikalar, arsa ve binalar ile taşınmazlar el değiştirdi.

ÖZELLEŞTİRİLECEK İŞLETMELER

2021 yılında altı elektrik santrali, bir tatil köyü, bir maden sahası ve 324 taşınmazın satıldığı vurgulanan ÖİB Faaliyet Raporu’na göre, bu yıl sonuna kadar özelleştirme süreci tamamlanmak istenen önde gelen işletmeler şu şekilde:

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

- Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahası

- Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı

- Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı

- Tekirdağ Çeşmeli Limanı